Dat 7 een belangrijk getal is in het christelijke geloof, dat moge duidelijk zijn. Op de 7de dag nam God zijn rustdag, nadat hij had gezien dat het goed was. We kennen de 7 vette en 7 magere jaren. De 7 doodzonden, maar ook de 7 deugden. Kent u ze allemaal (nog)?

Waar het in de tentoonstelling van de Vrienden van Sint Petrus dit keer over gaat zijn de 7 sacramenten. Ze worden ook wel de geloofsgeheimen genoemd. Gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn waarin God de mens als het ware raakt.

Van oudsher kwamen de gelovigen tijdens hun geloofs- en levenswandel de meeste sacramenten onderweg vanzelf tegen.

In de tentoonstelling van de Vrienden van Sint Petrus staan wij in woord en beeld stil bij de 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke kerk:

  1. Doopsel
  2. Vormsel
  3. Heilige communie of eucharistie
  4. Verzoening (biecht)
  5. Ziekenzalving
  6. Huwelijk
  7. Wijding

Wilt u meer zien en te weten komen over de sacramenten, kom dan in de periode tot en met 2 september 2023 naar de Sint Petruskerk en bezoek onze tentoonstelling. 

De openingstijden van de tentoonstelling zijn iedere zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur. De toegang is, zoals u van ons gewend bent, gratis

U bent van harte uitgenodigd!