Door als Vrienden van Sint Petrus bepaalde projecten te “adopteren” dragen wij ons steentje bij om de Petruskerk ook in de 21ste eeuw toegankelijk te houden voor jong en oud.

Graag vertellen wij u dan ook iets over onze missie.

BeeldPetrus

De Petruskerk, als gebouw, moet bij de tijd gebracht en gehouden worden, zodat we kunnen blijven voldoen aan de eisen die de moderne maatschappij stelt.

  • Verlichting moet worden gemoderniseerd zodat we veilig en duurzaam de toekomst tegemoet kunnen treden.
  • De CV-ketel is aan vervanging toe, een aanzienlijke uitgave, maar één die zichzelf in 4 tot 5 jaar alweer terug verdiend zal hebben.
  • De glas-in-lood vensters moeten worden onderhouden zodat zij weer lucht- en waterdicht zijn.

Dit is slechts een greep uit de vele zaken waarbij wij een helpende hand goed kunnen gebruiken.

Wij proberen een grotere betrokkenheid en een breder draagvlak binnen en buiten de parochie te genereren om zo de Petruskerk een belangrijke(re) plaats te geven in de Woenselse gemeenschap. Niet enkel voor de zondagsdienst, maar voor een breed scala aan activiteiten.

Daarom organiseren wij regelmatig interessante bijeenkomsten, tentoonstellingen en concerten waarbij eenieder, maar onze vriendengroep in het bijzonder, van harte uitgenodigd is.

Op onze website kunt u lezen welke activiteiten we reeds georganiseerd hebben en wat nog in het vat zit. Bent u benieuwd wat wij met de steun van de Vrienden al mogelijk hebben gemaakt, kijk dan eens bij het overzicht van onze projecten.

Wenst u ook uw steentje bij te dragen, dan nodigen wij u uit om zich als vriend aan te melden. Wij verheugen ons op uw vriendschap!