Het leven voor de huidige Sint Petruskerk

De oude kerk van Woensel, waar nu nog de toren van staat (de Oude Toren), was een zogenaamde ecclesia integra.

Dat wilde zeggen een volwaardige parochiekerk die de volledige cijns (belasting) afdroeg. Zo’n kerk mocht alle godsdienstige handelingen verrichten, zoals doopsel, plechtige communie en begrafenissen. Bij de halve kerk, een zgn. ecclesia media, waren die rechten beperkt. Bovendien was de oude kerk ook zetel van een dekenaat van het prinsbisdom Luik.

Na de vrede van Munster, in 1648, werd de kerk door de protestanten ingenomen. Vanaf 1672 hadden de katholieken van Woensel dan ook twee schuilkerken of schuurkerken: aan de Lijmbeekstraat en in Vlokhoven. In 1716 kwam er nog een derde bedehuis bij in het gehucht Erp.

In 1798 kregen de katholieken, dankzij de Fransen, hun oude kerk terug. Het terug inrichten van de kerk kostte (in guldens) zo’n 1.685,- In die tijd een aanzienlijk bedrag. In november 1800 waaide door een storm de spits van de toren en kwam op de kerk terecht. Deze lag volledig in puin. Daardoor betrok men opnieuw de schuurkerk in Erp.

Even was er hoop de oude kerk weer op te bouwen, maar een koninklijk besluit van 29 mei 1815 bepaalde dat de ingestorte kerk gesloopt moest worden en verkocht, om met het geld de schuurkerk in het gehucht Erp te vergroten.

Na de nodige ruzies over de plaats waar de nieuw te bouwen kerk zou moeten komen, hakte de bisschop uiteindelijk de knoop door. Het was nog de tijd dat gold “Roma locuta, causa finita” (Als Rome heeft gesproken is de zaak besloten).

De huidige Sint Petruskerk

Dit luidde het begin in van de bouwwerken voor de kerk waar deze nu staat. De bouwwerken startten op 15 april 1874. Op 31 mei 1876 werd de kerk (zonder toren, want die was ingestort) in gebruik genomen.

In 1907, bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Oomen, werd achter aan de kerk een doopkapel gebouwd (ongeveer op de plaats waar nu de fietsenstalling is). Deze is in 1968 ook weer gesloopt om de huidige zij-ingangen te maken.

In 1956 werd de huidige Mariakapel gebouwd als geschenk voor de jubilerende pastoor Suetens. In 1967 werd het priesterkoor veranderd vanwege de veranderingen na het Concilie.

De hoogte van het middenschip is 23 meter, de lengte is 60 meter (met de portalen erbij zo ’n 80 meter) en de breedte is 22 meter.

De kerkbanken, oorspronkelijk afkomstig uit de afgebroken Heilig Hartkerk in Helmond, dateren uit 1899 en zijn met de hand gesneden uit eikenhout naar een ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers.

De kruisweg, geschilderd, dateert uit 1888 en is van de hand van Schandre te Husschen. De staties zijn met behulp van donaties en een bijdrage door de Vrienden in 2019 volledig gerestaureerd (Restaurateur is Joachim van den Heuvel uit Esch).

De houten panelen tussen de kruiswegstaties waren oorspronkelijk de klapdeurtjes van de kerkbanken.

De houten beelden tussen de ramen zijn tussen 1877 en 1894 gemaakt door beeldhouwer Janssen uit Sint Truiden (hij was een geboren Woenselnaar). Hij leverde in 1893 ook de biechtstoelen.

Achter in de kerk, naast de zij-uitgang aan de kant van de pastorie, staat het beeld van “Christus op de koude steen”. Het dateert uit 1945, en werd uitgevoerd in eikenhout door Jonkers uit Den Bosch. Vlakbij is ook de gedachteniswand met de kruisjes van de overledenen. Het Corpus wat daar hangt komt van een in 1887 geschonken missiekruis: de paters Redemptoristen preekten toen een missie bij gelegenheid van de jaarlijkse kermis.

Christus op de koude steen

Tussen de gedachteniswand en de hoofdingang onder het orgel, staat een groot beeld van St. Petrus in een nis. Het is afkomstig uit het oorspronkelijke hoogaltaar. Het is gemaakt in lindehout en dateert uit 1875.

Sint Petrus

Links vooraan in de kerk, in de zgn. kruisbeuk voor het Maria-altaar, staan 3 kleinere heiligenbeelden in nissen.
Links de Heilige Johannes, rechts de Heilige Jacobus. Deze beelden, in lindehout, dateren uit 1875 en komen uit het oorspronkelijke hoogaltaar.
Het middelste beeld is het oudste beeld van de kerk en dateert uit de 18de eeuw. Het stelt de Heilige Petrus voor.

Het oudste beeld uit de kerk – Sint Petrus

Kijk ook hier voor de projecten van de Vrienden van Sint Petrus voor het behoud van deze prachtige kerk.