De glasramen achter het priesterkoor in de Sint Petruskerk zijn in 1875 ontworpen door architect Hezemans uit Den Bosch. Deze architect was ook betrokken bij het herstel van de Sint Jan in Den Bosch,  na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1854. De ramen zijn gebrandschilderd door Chapronier in Brussel.

Glas in lood vensters priesterkoor

Op de ramen zien wij van links naar rechts: Apostel Johannes, het Heilig Hart, en Sint Theresua van Avilla.
Verder zijn er kleinere afbeeldingen te zien van Sint Petrus, Jacobus, een abdis (overste van een vrouwenklooster) en Sint Elisabeth.
De ramen waren een schenking van de familie Smits van Eckart, wiens wapenschilden onderaan in de ramen te zien zijn. Dit ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijksfeest.

Bij de zijaltaren zijn eveneens gebrandschilderde ramen te zien, gemaakt door Van der Poorten in 1875.
Bij het Maria-altaar: de kroning van Maria in de Hemel.
Bij het Sint Petrusaltaar: de aanbidding der wijzen.

Drie koningen bij de heilige familie

De restauratie van de glasramen op het priesterkoor zijn in 2020 voorlopig afgerond. Doordat de ijzeren dwarsverbindingen zijn gaan roesten, waren de zandstenen kolommen tussen de ramen gebarsten. Links van het hoogaltaar was te zien dat er ook al stukken steen zijn uit gevallen.

Een groot deel van de kosten van deze restauratie is opgebracht door de Vrienden. Met een uitgave ten bedrage van € 85.000,– is daarmee de pot weer even uitgeput. Maar de Vrienden blijven daarmee wel trouw aan hun oorspronkelijke doel: iedere euro die binnen komt wordt besteed aan het onderhoud en de verfraaiing van de kerk.

Eerdere artikelen

Voor meer informatie over de restauratie van de glas-in-lood vensters kunt u navolgende eerdere berichten nalezen.