Misschien heeft u nog vragen voordat u zich als vriend wenst aan te sluiten. Op deze pagina ziet u de meest gestelde vragen en de antwoorden. Mocht u toch nog een andere vraag hebben, aarzel dan niet deze via ons contactformulier te stellen.

Is de bijdrage voor de vrienden hetzelfde als de kerkbijdrage?

Nee, dat is niet hetzelfde. De kerkbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten van een parochie om het kerkelijk gebeuren in de parochie in stand te houden. De bijdrage aan de Vrienden is specifiek voor de verbetering van het gebouw, met als doel dit in de toekomst ook breder en multifunctioneel in te zetten als middelpunt van de gemeenschap van Woensel.

Wordt mijn donatie gebruikt voor pastorale of andere kerkelijke doeleinden?

Donaties aan de Vrienden worden alleen gebruikt voor verbeteringen aan het gebouw. Dit is dus geoormerkt geld waarvan de parochie ook geen percentage hoeft af te dragen aan het bisdom.

Is de bijdrage aan de vrienden fiscaal aftrekbaar?

Ja, omdat de Vrienden van Sint Petrus opereren onder de parochie (een geregistreerde ANBI instelling), wordt het gezien als een gift aan een goed doel. Er zijn voorwaarden. Lees meer op de website van de Belastingdienst. De ANBI-code is 823505601.

Als ik lid word, wanneer wordt dan de contributie afgeschreven als ik per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar wil betalen?

De incasso wordt in principe rond de 27ste dag van de maand afgeschreven van uw rekening. Er kan enige tijd zitten tussen de ontvangst van het machtigingsformulier en de eerste verwerking. Daarom sturen wij altijd een welkomstmail of brief om u als nieuwe vriend te begroeten, zodat u weet dat uw machtiging goed is aangekomen.

Kan ik ook lid worden als ik zelf de bijdrage wens over te schrijven in plaats van de automatische incasso door de Vrienden?

Dat is inderdaad ook mogelijk. Vul in dat geval a.u.b. dan toch met machtigingsformulier in zodat wij in ieder geval beschikken over uw contactgegevens. Vermeld bij de opmerkingen dat u zelf de overschrijving verzorgt.
Op basis van een overschrijving alleen hebben wij namelijk geen mogelijkheid u verder te bereiken en kunnen we u dus niet in onze vriendenadministratie opnemen.

Als ik éénmalig een donatie doe, ben ik dan ook vriend?

Ja, iedereen die in een lopend seizoen minimaal één donatie (van tenminste € 24) doet rekenen we tot onze vrienden. Indien u ook uw adresgegevens (minimaal naam en mail of telefoon) achterlaat, kunnen we u ook in onze ledenadministratie vastleggen.

Ben ik ook lid als ik een donatie in de collectebus achter in de kerk stop?

De minimale bijdrage om vriend te worden is € 24,- per jaar. Als uw donatie groter is dan dit bedrag, komt u dus in aanmerking om vriend te zijn. Zorg in dat geval a.u.b. dan wel dat we over uw contactgegevens beschikken.
Op basis van uw donatie alleen hebben wij geen mogelijkheid u verder te bereiken.

Kan ik de Vrienden ook op een andere manier steunen dan middels een donatie of lidmaatschap?

Als u de Vrienden wilt steunen dan kunt u dat natuurlijk op meerdere manieren doen. Zo zijn wij bijvoorbeeld voor onze activiteiten regelmatig op zoek naar vrijwilligers die ons willen assisteren tijdens de activiteit. Mocht u hier zelf ideeën over hebben of wilt u hier meer over weten, laat dan a.u.b. uw contactgegevens achter zodat wij met u de mogelijkheden kunnen doornemen.

Per wanneer ben ik lid als ik bijvoorbeeld 1 december een inschrijfformulier achter in de kerk in de bus doe? Hoe lang duurt het? En krijg ik bericht dat ik vriend ben geworden?

Zodra wij u machtingsformulier hebben ontvangen beschouwen we u als lid. U ontvangt van ons een welkomstmail zodat u weet dat de machtiging bij ons is aangekomen en wij het proces in gang hebben gezet. Na ontvangst van de eerste bijdrage sturen wij u een lidmaatschapspas voor het lopende seizoen toe.
Indien u stopt met de machtiging, nemen wij in vriendschap afscheid van elkaar nadat de laatste door u betaalde periode voorbij is. Tot die tijd kunt u nog steeds deelnemen aan de activiteiten van de Vrienden.

Ben ik ook lid als ik maar 1 euro per maand wil bijdragen?

Wij doen graag iets voor onze vrienden tijdens onze activiteiten. Om dit mogelijk te maken bedraagt de minimumgrens voor het lidmaatschap van de vrienden € 2,- per maand.

What’s in it for me? Wat krijg ik er voor terug als ik lid word?

Als u vriend bent, kunt u rekenen op bijv. de volgende voordelen:

  • Gereserveerde plaatsen tijdens onze activiteiten.
  • Een kleine attentie tijdens onze activiteiten.
  • U wordt via e-mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
  • U wordt uitgenodigd voor activiteiten die enkel voor Vrienden worden georganiseerd.

Mijn partner en ik willen Vriend worden. Krijgen wij dan 2 ledenpassen als we ons tezamen inschrijven of krijgen we 1 ledenpas?

Per machtigingsformulier ontvangt u 1 ledenpas.