Het meest in het oogspringend op het priesterkoor is natuurlijk het hoogaltaar.

Priesterkoor met vleugelretabel uit 1941

Dit eikenhouten vleugelretabel is nog niet zo oud als men wellicht zou vermoeden. Het is in 1941 gemaakt door beeldhouwer Jonkers uit Den Bosch. Het verving het oude originele hoogaltaar, dat blijkbaar van inferieure kwaliteit was. Het bestond uit zacht hout, waardoor het snel ging scheuren. Ook was het een gewillige prooi voor de houtworm. 

Het huidige hoogaltaar werd geplaatst bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Suetens.

Wat zien we op het retabel?

Om een beter beeld te krijgen van de vele symboliek die in het retabel verwerkt zit, volgt hieronder een korte beschrijving van hetgeen er allemaal te ontdekken valt.

Legenda Retabel
  1. De kruisgroep. Christus aan het kruis en daaronder Maria en Johannes.
  2. Een pelikaan met jongen. Dit staat symbool voor Gods liefde en Christus. De pelikaan pikt haar eigen borst open om haar jongen met haar bloed te voeden in tijden van schaarste.
  3. De zogenaamde expositietroon voor de monstrans. Links en rechts hiervan zijn beeldjes van Sint Michaël, Sint Petrus, Sint Paulus en Johannes de Doper opgenomen.
  4. De kruisdraging.
  5. De hof van olijven.
  6. De graflegging.
  7. De verrijzenis.
  8. De sleuteloverdracht van Christus aan Petrus.
  9. De hemelvaart.
  1. Midden op de marmeren altaartafel, geeft het bronzen reliëf Sint Petrus op de cathedra (stoel) van Antiochië weer. Het stelt daarmee de patroonheilige van de kerk voor.
Petrus’ Stoel te Antiochië