Wie zijn we?

De Vrienden van Sint-Petrus is een werkgroep binnen de parochie van Sint-Petrus’ Stoel die zich ten doel heeft gesteld de Petruskerk als gezichtsbepalend monument voor Woensel in stand te houden. De Vrienden van Sint Petrus verwerken persoonsgegevens van vrienden, donateurs, en overige contactpersonen, met als doel hen zo goed mogelijk te kunnen informeren en benaderen in relatie tot onze doelstelling. 

Ons website-adres is: http://over.vriendensintpetrus.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De Vrienden van Sint Petrus verzamelen twee soorten persoonsgegevens om vrienden en geïnteresseerden voor ons initiatief zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

  1. Persoonsgegevens benodigd om onze initiatieven te ondersteunen.
    Hierbij handelt het zich om NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (in het geval van vrienden en donateurs) rekeningnummer.
  2. Persoonsgegevens van geïnteresseerden.
    Hierbij handelt het zich om de voor- en achternaam en het emailadres ten behoeve van het kunnen toesturen van onze nieuwsbrief.

De Vrienden van Sint Petrus verzamelt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • het bijhouden van de vriendenadministratie;
  • het bijhouden van de donaties;
  • het kunnen benaderen van vrienden, donateurs, sponsoren en geïnteresseerden voor onze activiteiten. Bijv. door het toesturen van de nieuwsbrief of via een persoonlijke uitnodiging.

Nieuwsbrief ontvangen

De Vrienden van Sint Petrus biedt u de mogelijkheid om via e-mail de nieuwsbrief, aangaande haar activiteiten, te ontvangen. Door vriend te worden of door uzelf in te schrijven via de website, zult u op deze wijze door de Vrienden van Sint Petrus op de hoogte worden gehouden.

Afmelden nieuwsbrief

In iedere nieuwsbrief die u ontvangt van de Vrienden van Sint Petrus, zal altijd een link aanwezig zijn waarmee u zelf kunt aangeven de nieuwsbrief niet langer meer te willen ontvangen. Uw afmelding wordt in dit geval automatisch en onmiddellijk verwerkt.
Afmelden voor de nieuwsbrief kan tevens door een e-mail te sturen aan info@vriendensintpetrus.nl. Wij zullen u afmelding dan zo spoedig mogelijk verwerken.

Bewaren gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Als u zich afmeldt als vriend of als geïnteresseerde zullen uw gegevens door ons worden verwijderd. Voor de persoonsgegevens met betrekking tot de nieuwsbrief is dit zo spoedig mogelijk. Voor de gegevens in de vriendenadministratie, betekent dit dat de gegevens uit de actieve administratie worden verwijderd zodra de lopende financiële afhandeling (bijv. automatische incasso’s e.d.) is verwerkt.

Media

Van onze activiteiten delen wij de eventueel gemaakte foto’s via onze albums. Indien u aan onze activiteit hebt deelgenomen en u wenst dat een eventueel geplaatste foto van uzelf niet langer op de website herkenbaar wordt getoond, dan kunt u dit kenbaar maken via: info@vriendensintpetrus.nl.

Contactformulieren

Door uw gegevens in te vullen via onze concactformulieren geeft u de Vrienden van Sint Petrus toestemming om uw gegevens in overeenstemming met het doel van het contactformulier en onze privacyverklaring te verwerken.

Cookies

Wij maken geen gebruik van zgn. tracking cookies. Onze cookies hebben enkel tot doel het gebruikersgemak en de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

Delen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld en worden dus uitsluitend voor het eerder beschreven doel bewaard en verwerkt.

Beveiliging

Door middel van technische beveiligingsmaatregelen beschermen de Vrienden van Sint Petrus de persoonsgegevens waarover zij beschikken tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens worden op versleutelde media bewaard.

Wijzigingen privacy verklaring

Het kan nodig zijn dat de Privacy Verklaring wordt gewijzigd door bijv. strengere wetgeving e.d. In dat geval zullen wij deze aanpassing op deze pagina verwerken.

Contact en vragen

Voor meer informatie en vragen over onze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via: info@vriendensintpetrus.nl.
Via ditzelfde e-mailadres kunt u ook uw recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen, kenbaar maken.