Zowel links als rechts van het priesterkoor bevindt zich een zijaltaar. Beide altaren, respectievelijk links het Maria- of ook wel vredesaltaar en rechts het Sint Petrusaltaar, werden in de 40-er jaren gemaakt door Jonkers uit Den Bosch.

Oorsprong van de zijaltaren in kerken

In de Middeleeuwen hadden kerken vaak meerdere zijaltaren. Afhankelijk van de grootte van een kerk kon dit oplopen tot wel 20 of meer. Vaak waren de zijaltaren toegewijd aan de patroonheilige van een gilde of ambacht, dat het zijaltaar ook bekostigd had. Soms had een gilde ook een vaste kapelaan die op bepaalde dagen de mis deed aan ‘zijn’ zijaltaar.

Tijdens de reformatie zijn deze zijaltaren vaak verdwenen om later in sommige kerken terug opgebouwd te worden. Tijdens de Frans tijd werden de gilden afgeschaft en verdwenen de overgebleven (of heropgerichte) zijaltaren. In de Sint Jan in Den Bosch zijn in de kooromgang in de verschillende kapellen de zijaltaren nog te zien.

Na de Franse tijd hielden de meeste parochiekerken meestal wel 2 zijaltaren, links en rechts van het priesterkoor. Meestal zijn ze toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en aan de patroonheilige van de kerk (zoals in ons geval Sint Petrus).

Bij grote plechtigheden was er vaak een mis met 3 heren: de pastoor deed de mis, de kapelaans assisteerden evenals ook de diaken en subdiaken. De priesters (kapelaans meestal) die assisteerden bij de mis met 3 heren lazen van tevoren ieder hun eigen mis aan een zijaltaar. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is dit echter in onbruik geraakt en dienen de zijaltaren nog voornamelijk ter verering van een heilige.

Maria altaar

Het eikenhouten vleugelretabel werd vervaardigd in 1946.

Het middenretabel stelt Maria voor, onder wiens schutsmantel tijdens de oorlog mensen van alle standen bescherming zochten. Links van Maria heeft de maker Jonkers zichzelf afgebeeld. Ook pastoor Suetens en de toenmalige paus Pius XII hebben hun plaatsje weten te bemachtigen in het geheel.

Op het linker zijluik wordt de stamboom van Jezus afgebeeld, tezamen met het offer van Abraham.

Het tafereel dat zich op het rechter zijluik afspeelt, kunt u herkennen als: Pinksteren.

In de praedella, dit is het onderste deel achter de kandelaars, treffen we van links naar rechts de Annuntiatie (boodschap van de engel aan Maria), Sint Anna ten Drie├źn (Anna, Maria en Jezus) en de geboorte van Christus aan.

Sint Petrusaltaar

Dit altaar werd in 1948 gemaakt ter gelegenheid van het 12,5 jarig pastoorschap van pastoor Suetens.

Op het middenretabel toont het altaar ons de kruisdood van Sint Petrus. 

Het linker zijluik vertelt over de opdracht aan Sint Petrus om de schapen te hoeden (Johannes 21, 15-19). Ook zien we een afbeelding waar Sint Petrus over het water wandelt.

In het rechter zijluik zien we de gedaanteverandering van Jezus en de genezing van een lamme door Petrus en Johannes.

In de praedella zien we van links naar rechts Sint Paulus op weg naar Damascus, een engel die Sint Petrus uit de gevangenis leidt en de handoplegging van Sint Petrus.

Petrusaltaar-Overzicht

Afbeelding 1 van 4