De volgende stap in de opbouw van een nieuwe podiumlocatie is gezet. De doopvont is verplaats van haar plaats bij het Sint Petrusaltaar, naar de nieuwe locatie voor het Maria-altaar. Daarmee is er ruimte vrijgemaakt voor de nieuw te maken podiumplekken voor de koren.

Waarom een podiumplaats beneden in de kerk?

Een veel gestelde vraag is waarom deze verhuizing eigenlijk noodzakelijk was. Al jaren waren het een wens, deels ook ingegeven door de realiteit, om de koren een plaats te bieden beneden in de kerk. De klassieke koorplaats, voor het orgel, blijkt als gevolg van de vergrijzing een steeds uitdagendere bestemming te worden voor een aantal koorleden.

Waarom moet de doopvont dan verplaatst worden?

“Maar waarom dan niet gewoon het podium voor het Maria-altaar?”, horen wij u al denken.
Aangezien de meeste momenten waarop koren actief zijn nou eenmaal samenhangen met de diverse diensten in de kerk, zullen zij de een groot deel van de tijd zingend op de podia doorbrengen in de ochtenden. En laat dat nu net het moment zijn dat de zon in al haar kracht en pracht door de ramen bij het Sint-Petrusaltaar naar binnen schijnt. Effectief zouden de koren dus veelvuldig verblind worden door de binnenvallende zonnestralen. En een koor dat haar dirigent niet kan zien en de partijen niet kan lezen, zal uw gehoor niet welgevallen.