Mocht u één dezer dagen langs of in de Sint Petruskerk komen, dan zullen u een tweetal wijzigingen direct opvallen. Beide wijzigingen zijn kleine aanpassingen die het leven voor de (gelukkig) steeds ouder wordende vrijwilliger van de parochie weer net een tandje makkelijker maken. Beide projecten zijn door de Vrienden van Sint Petrus geadopteerd.

Bannerstellage

In de voortuin van de parochie is afgelopen vrijdag een stellage geplaatst zodat activiteiten voortaan duidelijk zichtbaar voor het voorbijgaande verkeer en de voetgangers aangekondigd kunnen worden. Voorheen werden de banners boven de entreepoorten van de kerk opgehangen, een locatie die niet meer voor iedere vrijwilliger fysiek bereikbaar is. Daartoe is besloten een stellage op ooghoogte aan de Kloosterdreef te plaatsen. We merken dat de diverse projectteams binnen de parochie al staan te dringen om hun activiteiten op deze stellage te delen met de parochie.

Hier straks uw boodschap?
Achteraanzicht bannerstellage

Podium voor koren op oorhoogte

Voor het tweede project dient u in de kerk te zijn. Linksvoor bij het Maria-altaar zijn op zaterdag alle banken verwijderd. Dit is de eerste stap in de bouw van een nieuw podium voor de koren van de parochie. Het blijkt nl. een steeds grotere toer om het gehele koor bij het orgel achterin de kerk te laten plaatsnemen. De tweede stap zal op 12 september plaatsvinden. Dan zal de huidige dooplocatie, inclusief doopvont door een aannemer verplaatst worden naar het zojuist vrijgemaakte platform. Zodra het doopvont is verplaatst, zullen vrijwilligers een nieuw podium aanbrengen op het vrijgekomen platform voor het Petrusaltaar. De oude banken die eerst voor het Maria-altaar stonden, zullen op het nieuwe podium worden “gerecycled”. Hieronder nog even stapsgewijs het plan van aanpak:

  • Fase 1: Platform voor het Maria-altaar vrijmaken. Banken verwijderen en opslaan achter in de kerk en het platform tijdelijk vullen met bidstoeltjes.
  • Fase 2: De dooplocatie inclusief doopvont (laten) verplaatsen van het platform voor het Petrusaltaar naar het platform voor het Mariaaltaar (12 september).
  • Fase 3: Platform voor het Petrusaltaar voorbereiden voor het podium en het orgel.
  • Fase 4: Constructie van het podium inclusief de banken die oorspronkelijk voor het Mariaaltaar stonden.
De banken zijn los
“Mag ik deze dans van u?”
De tijdelijke bewoners