De afgelopen maanden had ik ineens tijd genoeg in de avonduren om mijzelf te buigen over de documentatie en het fotomateriaal dat ik in de archieven van de Vrienden ben tegengekomen.

Uit de deze teksten en bestanden heb ik een selectie gebruikt om de historie en de pracht van de Sint Petruskerk te beschrijven. Uiteraard met dank aan pastoor Goris, die mij af en toe de bevestiging kon geven vanuit de kerkarchieven als ik twijfelde over de juistheid van de informatie waarover ik beschikte.

Het resultaat is een negental thematische pagina’s die terug te vinden zijn onder de menuoptie: Petruskerk

Mocht u nog over foto-, film-, tekst- of ander materiaal beschikken dat mogelijk interessant kan zijn om getoond te worden via deze website, dan houd ik mij van harte aanbevolen. 

Stuurt u in dat geval een bericht naar info@vriendensintpetrus.nl en geef aan wat u graag aan ons archief zou willen toevoegen.

Bij voorbaat dank!

Herbert Jansen