Tot onze grote spijt hebben we als bestuur van de Vrienden moeten besluiten dat de 2020-editie van ons inmiddels traditionele kerstconcert dit jaar geen doorgang kan vinden.

Het is gezien de huidige coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen niet verantwoord om zo’n grote operatie op te tuigen. Het risico van besmetting is simpelweg te groot of zou tot ingrijpende voorzorgmaatregelen leiden waardoor het doorgaans intieme karakter van deze bijeenkomst volstrekt verloren zou gaan. 

We hopen in 2021 de draad als vanouds weer op te kunnen pakken met deze traditie.