Het zit er op. De laatste uren van 2019 tikken langzaam voorbij en voor we het goed en wel door hebben, zitten we alweer diep in 2020.

Dus nog snel even tijd om terug te blikken op 2019. Wat hebben we allemaal gedaan…

  • We hebben interessante lezingen gehoord en gezien van Tom Spamer en Phocas Kroon;
  • We hebben wederom een succesvolle taxatiemiddag georganiseerd;
  • En als afsluiting hebben we ook nog samen met de kerkkoren een mooie kerstsamenzang-middag weten neer te zetten.

Maar er was meer dat u wellicht niet zo duidelijk had meegekregen.

  • Samen met de Vrienden en donateurs hebben we kruisweg in de Petruskerk kunnen restaureren;
  • We hebben het leven van de kosters weer eenvoudiger gemaakt door een elektrische lier aan te schaffen voor het priesterkoor;
  • We hebben ongeveer 20 kerkbanken aan de zijkanten verwijderd, zodat we meer ruimte hebben voor het organiseren van activiteiten in de kerk, maar ook voor de wekelijkse koffiemomenten na de vieringen;
  • We hebben spontaan zo’n vijftigtal kerststallen bij elkaar verzameld en tentoongesteld in de Petruskerk in de kerstperiode. De bezoekersaantallen overtreffen alle verwachtingen.
  • En tenslotte wordt er hard gewerkt aan de dringend noodzakelijke restauratie van het glas-in-lood werk.

Dit alles werd o.a. mede mogelijk door de bijdragen van de Vrienden van Sint Petrus en haar sponsoren. Waarvoor nogmaals hartelijk dank.

Terugkijkend op wederom een mooi jaar, wensen wij u een alvast een gezond en geweldig 2020 toe.