De Vrienden van St. Petrus hebben de hobbyfilmer Phocas Kroon bereid gevonden om een aantal van zijn filmpjes te komen vertonen.

Dat zal gebeuren op zondag 10 november a.s. om 15.00 uur in het kerktrefcentrum (naast de pastorie aan de Kloosterdreef 31).

Phocas Kroon

Phocas is een selfmade hobbyfilmer die al vanaf zijn vroegste jeugd bezeten was van de radio- en televisiewereld en om die reden na de MULO de studie elektrotechniek aan de UTS gedaan heeft. Via deze opleiding heeft hij weliswaar even stage gelopen bij de toenmalige NTS maar is uiteindelijk bij Philips en daarna bij Nolte in de elektrotechniek terechtgekomen. Na zijn vervroegde pensioen is hij zich gaan toeleggen op het maken van korte filmpjes.

Een aantal daarvan komt hij ons vertonen:

  • ‘De Lamp’: meisjes spelen in het oude Philipsfabriekje(nu museum) na hoe destijds de eerste gloeilampen gemaakt werden  ;  
  • ‘De Historie van de Eindhovense Industrie’: begon met textiel, sigaren, hoge hoeden en lucifers en daarna pas gloeilampen ;
  • ‘De poppen aan het dansen’: een Hongaarse regisseur maakte kort voor de oorlog reclamefilmpjes op basis van poppenanimatie;
  • ‘Straatbeeld van de 20’er en 30’er jaren van de vorige eeuw’: aan de hand van journaalbeelden zien we hoe Eindhoven er in die periode uitzag;
  • ‘Impressie van het plaatsen van struikelstenen’: het plaatsen van deze stenen bij woningen waarin joodse slachtoffers hebben gewoond en tenslotte;
  • ‘Het leven uit één dag’: de inhoud hiervan blijft nog een verrassing…!

Toegangsprijzen:

€2,00 voor leden en €4,00 voor niet-leden.

Tot 10 november.

Impressie

Bijgaand een kort voorbeeld van de beelden die door Phocas zijn gemaakt en die goed passen in het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt gevierd.

Taferelen uit de tijd dat Eindhoven net bevrijd was.