Op woensdag 13 februari hebben de ‘Vrienden van Sint Petrus’ de heer Ton Spamer gevraagd om een lezing te verzorgen.

ActiviteitLezing: VAN SINT-MAARTEN TOT MARIA LICHTMIS.
Heidense oorsprong van kerst- en carnavalsgebruiken.
SprekerTon Spamer
Datum13 februari 2019
Aanvangstijd19.30 uur
Kosten€ 4,– (Vrienden op vertoon van de vriendenpas € 2,–)

Het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg dat u er op tijd (bij) bent.

De titel doet natuurlijk al e.e.a. vermoeden, maar een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van deze lezing en meer over de achtergrond van de spreker treft u hieronder aan.


VAN SINT-MAARTEN TOT MARIA LICHTMIS.
Heidense oorsprong van kerst- en carnavalsgebruiken.

In de periode 11 november tot 2 februari vierde men vanouds een groot aantal kerkelijke feesten: St. Maarten, Sint-Nicolaas, St. Lucia, St. Thomas, Kerstmis, Driekoningen, St. Brigitta en tenslotte Maria Lichtmis. In onze tijd is daarvan alleen Kerstmis -en in mindere mate Driekoningen- overgebleven als een dag met een religieuze lading. Van de overige heiligen weet vrijwel niemand nog iets. Al die feesten hadden een voorchristelijke achtergrond waarbij het paard of een bijzonder gevormd broodbaksel vaak een bijzondere rol speelde.

In Frankrijk en Engeland kende men het Feest der Dwazen, waarbij de gezagsverhoudingen werden omgekeerd, kinderen het voor het zeggen hadden en zelfs bisschop konden worden. In onze streken kwam dat voor op Onnozele Kinderen en Driekoningen en vroeger ook op St. Thomas. De Romeinen kenden dat feest in december ook.

Vrijwel al die christelijke feesten vielen op data waarop ooit Romeinse, Germaanse of Keltische goden en godinnen werden vereerd. De daarbij behorende gebruiken bleven in stand, ook toen men die achtergrond niet meer kende. Onze schilders uit de Gouden Eeuw hebben veel daarvan op het linnen doek vastgelegd.

De lezing voert U aan de hand van prachtig beeldmateriaal en filmfragmenten door een periode van 2000 jaar.
Mede daardoor krijgt U ook nieuwe informatie over de achtergrond van Zwarte Piet als begeleider van de Sint.


Over de spreker

Ton Spamer

Ton Spamer studeerde geschiedenis in Utrecht en doceerde dit vak aan het Peelland-College te Deurne. Daarnaast was hij vice-voorzitter van de Culturele Raad Deurne, lid van het hoofdbe-stuur van de Provinciale Bibliotheek-Centrale Noord-Brabant, de Provinciale Bibliotheekcom-missie en een aantal landelijke besturen en ministeriële commissies.
Hij geeft cursussen en lezingen over geschiedenis en kunst en publiceerde o.a. over Deurne, Rotterdam en in Duitsland over het laat-middeleeuwse kleinstedelijk patriciaat. Hij vertaalt Duit-se kunstcatalogi en vakliteratuur en vervaardigde examenmateriaal o.a. over La Belle Époque, historiografie en Nietzsche. Sinds 1979 is hij recensent voor Duitstalige vakliteratuur op het ter-rein van geschiedenis en kunst. Hij is oprichter/redacteur van “Durninum”, fonds voor cultuur-historische publicaties over Deurne.