Wie in de Sint Petrus rondkijkt kan het merken: de restauratie van de kruisweg is begonnen. De eerste twee staties zijn ondertussen schoongemaakt en gerestaureerd terug in de kerk, en iedereen is unaniem: wat een verschil! Van onder een dikke laag vuil (stof, aanslag van kaarsen, wierook en stookolie) en een enorme kleurenpracht tevoorschijn gekomen.

Het streven is om alle staties tegen Pasen 2019 gerestaureerd te hebben: daar maken de Vrienden van Sint Petrus zich hard voor.

Na een eerste oproep voor sponsoren is er tot nu toe (oktober) een bedrag bijeen gebracht van € 9.540,-

Per statie kost de restauratie € 1.137,40 Een simpel rekensommetje leert dan dat we op dit moment zo ’n 8,3 staties van de in totaal 14 staties kunnen restaureren. We zitten dus mooi over de helft, maar we zijn er nog niet: we hebben nog € 6.383,60 nodig om het project tot een goed einde te brengen.

Daarom de oproep om ook uw steentje bij te dragen. Ook als u deel van een statie wilt adopteren is uw “statiegeld” natuurlijk meer dan welkom.
Overmaken kan op: NL76 RABO 0158 2863 91 t.n.v. Vrienden van Sint Petrus (ANBI-status).