Misschien was uw oog al eens gevallen op de plastic jerrycan die achter in de Mariakapel dienst deed als wijwaterreservoir. En hoewel het niets afdeed aan de kracht van het water, was de plastic container, in de verder prachtige klassieke kerk, net als de spreekwoordelijke vlag op de modderschuit niet om aan te zien.

Mede door een voor dit doel geoormerkte donatie, aangevuld uit de fondsen van de Vrienden, is de upgrade van het wijwatervat deze week afgerond.

Het nieuwe koperen vat treft u achter in de kerk aan, zodat u weer volop uw flesjes of beeldjes kunt aanvullen met het gewijde water.