Het korenfestival dat wij op zaterdag 20 mei organiseerden is een groot succes geworden. De koren hebben de longen uit hun lijf gezongen, de workshops waren goed bezet en het kinderkoor ‘De Sterretjes’ oogstte het luidste applaus van de dag.

We bedanken alle koren voor hun deelname, alle vrijwilligers voor hun inzet en alle experts voor hun interessante workshops.

Als kers op de taart mochten wij ook nog een paginagroot artikel ontvangen in de krant ‘Groot Eindhoven’. Wilt u dit artikel nalezen dan kan dat op hun website via de ‘keus van gewoon Eus’ (Uitgave week 21 – pagina 12 en 13).