Naam koor: Sirena
Aantal leden: 32
Naam dirigent: Nadia Loenders
Treedt op om: 14.00 uur
Contact: info@sirenakoor.nl
Website: http://www.sirenakoor.nl/Sirena.html
Korte koorbeschrijving:  
 

Vrouwen Vocaal Ensemble ‘Sirena’ is statutair opgericht in 1997 en zingt klassieke muziek uit verschillende stijlperioden. Sinds september 2008 staat het ensemble onder de zeer inspirerende leiding van dirigente Nadia Loenders.

‘Sirena’ is een vrouwenkoor dat streeft naar een hoge amateurkwaliteit. Onze vaste bezetting bestaat uit 32 zangeressen met koorervaring en/of zangles. De koorpartijen worden thuis ingestudeerd. Het is ook mogelijk om op projectbasis aan een programma mee te werken.

Motivatie om mee te doen aan het korenfestival: