Naam koor: Schola Cantorum Cor Jesu
Aantal leden: 29
Naam dirigent: Jacques Lemmens
Treedt op om: 13.30 uur
Contact: klaz.bakker@hotmail.com
Website: http://www.parochiesintjoris.nl/vieren/koren.html#schola-catorum-cor-jesu
Korte koorbeschrijving:  
Schola Cantorum Cor Jesu werd op 14 mei 1919 opgericht als kerkkoor van de parochie Heilig Hart van Jesus in de Ploegstraat in Eindhoven.
Dit koor heeft altijd professionele begeleiding gehad. De laatste 30 jaar is Jacques Lemmens dirigent en Gerard Habraken organist.
Na sluiting van deze kerk is Cor Jesu een van koren, die in de Joriskerk zingt, weer met de professionele begeleiding van Jacques Lemmens en Gerard Habraken.
Het is altijd een vierstemmig koor geweest en zingt missen met een redelijke moeilijkheidsgraad. Ook gregoriaans hoort bij het repertoire.
Door overlijden en ziekte is de basse tie geminimaliseerd.
De realiteit dwingt ons om meer driestemmige missen in te studeren.
Motivatie om mee te doen aan het korenfestival:
Zij willen graag meedoen, omdat het hen uitdaagt een stuk muziek goed te zingen en de puntjes op de i te zetten.