Naam koor: Otherwise
Aantal leden: 45
Naam dirigent: Ton van de Weem
Treedt op om: 15.45 uur
Contact: secretariaat.otherwise@gmail.com
Website: www.otherwise.dse.nl
Korte koorbeschrijving:  
Ruim 40 vogels van allerlei muzikale pluimage, die onder de enthousiaste leiding van Ton van de Weem, twee-, drie-, vier- of vijfstemmig zingen. Veelal in het Engels, maar andere talen schuwen ze zeker niet. Het repertoire varieert van popmuziek en ballads tot musicalnummers en golden oldies.

In november van dit jaar, bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan, brengt zanggroep Otherwise –in het CKE- een eigen productie voor het voetlicht.

Motivatie om mee te doen aan het korenfestival:
Zij willen hun stem laten horen, willen snaren raken, willen ontroeren.
Complimenten zoals “jullie koorklank wordt alsmaar mooier” vormen een extra stimulans om nóg beter te worden. Vooral als mensen genieten.
Waarbij zij zelf natuurlijk ook genieten. Want naast dat onontbeerlijke vleugje discipline is zingen vooral contact, saamhorigheid, blijheid en plezier.