Naam koor: Gestels Vocaal Ensemble
Aantal leden: 16
Naam dirigent: Jan Snel
Treedt op om: 12.30 uur
Contact: a.ceelen14@upcmail.nl
Website: www.gestelsvocaalensemble.nl
Korte koorbeschrijving:  
Het Gestels Vocaal Ensemble is een klassiek gemengd kamerkoor dat onder leiding staat van Jan Snel.
Ons repertoire omvat muziek van uiteenlopende componisten, stijlen en periodes: van renaissance tot hedendaags, van missen tot volksliederen.
We hebben 8 jaar lang met veel plezier en succes het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach samen met orkest en solisten uitgevoerd .
Hier zijn we erg trots op en het heeft ons veel bekendheid gegeven in Eindhoven en omstreken.Jaarlijks verzorgen wij meerdere concerten, waar we nieuwe werken een aantal keer uit kunnen voeren.
In de loop der jaren bouwen we zo een rijk repertoire op, waar we naar believen uit kunnen putten.
Ook vinden we het inspirerend om samen met andere koren projecten te ontwikkelen.
In het najaar van 2017 gaan we met het koor Tourdion een mooi kerstprogramma verzorgen.
We zijn nu bezig met een programma rondom Mensen, Goden en bloemen! Dat belooft ook weer een groot feest te worden!
Motivatie om mee te doen aan het korenfestival:
Zij het heel leuk vinden om in een inspirerende omgeving te zijn. Ze maken graag samen met anderen muziek en zouden het ook leuk vinden om nieuwe verbindingen aan te gaan. Daar lijkt hen deze dag heel geschikt voor aangezien het ook een hele gezellige en actieve dag gaat worden met een aantal workshops en diverse koren.
Ook is het inspirerend om naar elkaar te luisteren. Er zijn meerdere kamerkoren en wellicht kunnen we van elkaar leren en misschien ook nieuwe idee├źn opdoen.Zij staan ook zeker achter het achterliggende doel van dit festival. Zij willen ook graag dat de Petruskerk behouden blijft zodat ook deze mooie plek en multifunctioneel podium behouden blijft.