Naam koor: Fra Mille Amanti
Aantal leden: 26
Naam dirigent: Marca Kusters
Treedt op om: 15.15 uur
Contact: secretariaatfma@gmail.com
Website: http://gemengd-koor-fra-mille-amanti.jouwweb.nl/
Korte koorbeschrijving:  
De naam van ons koor is afgeleid van een bekend stuk van Mozart dat we ook op het repertoire hebben.

Ons koor staat onder leiding van Marca Kusters, een dirigente die werkt volgens de Lichtenbergmethode. Daardoor komt het koor tot een mooie samenklank. Deze wijze van omgaan met de stem heft blokkades op in het lichaam en zorgt voor doorstroming. Voor iedere stem maar zeker voor de ouder wordende stem een weldaad, waarbij iedereen zijn eigen unieke klank behoudt. We zingen vooral een klassiek repertoire maar hebben ook 20e – eeuwse stukken op het programma. Een deel van de stukken is religieus van aard, een deel meer werelds.

Wel zouden we graag wat meer leden hebben, met name mannen en sopranen. Hoge eisen stellen we niet: iedereen die toon kan houden en de aanwijzingen van de dirigent wil volgen is welkom. Noten kunnen lezen is handig maar geen must en we hanteren geen leeftijdsgrenzen zodat ook de oudere zangers bij ons terecht kunnen.

Motivatie om mee te doen aan het korenfestival:
Hun muziek komt juist heel goed tot zijn recht in een kerkelijke ruimte. Zij hebben het financieel niet zo breed zodat er vaak niet meer dan één uitvoering per jaar in zit maar zij willen graag méér van zich laten horen en een groter publiek laten meegenieten van onze mooie muziek.