Naam koor: Eindhovens Gemengd Koor ‘De Roostenzangers’
Aantal leden: 43
Naam dirigent: Jos Thomassen
Treedt op om: 11.30 uur
Contact: marysw10@gmail.com
Website: www.roostenzangers.dse.nl
Korte koorbeschrijving:  
Het Eindhovens Gemengd Koor, De Roostenzangers` uit de wijk De Roosten in Eindhoven-Stratum heeft vorig jaar haar 90-jarig bestaan gevierd .

De heer Jos Thomassen is sinds 1983 dirigent van het koor .

Uitgebreide informatie vindt U op de website van De Roostenzangers.

Motivatie om mee te doen aan het korenfestival:
Het koor graag actief is in Eindhoven en het leuk vindt om via een korenfestival met andere koren in contact te komen.