Gisteren hebben we de oud-voorzitter Jean Smits en stuurgroeplid Joop Veelenturf bedankt voor hun inzedsc_0052t voor de Vrienden van Sint Petrus in de afgelopen jaren. Beide heren, hadden te kennen gegeven een stapje naar de achtergrond te willen zetten en minder betrokken te willen zijn bij het dagelijkse reilen en zeilen van de Vrienden.

Door hun sterke netwerk in de Eindhovense en Woenselse gemeenschap, hebben we mede dankzij hen en hun contacten de afgelopen jaren mooie projecten kunnen realiseren voor de Petruskerk.

Dit is geen uit het oog uit het hart verhaal. Zowel Jean als Joop hebben aangegeven de Vrienden een warm hart te blijven toedragen en het zal daarom zeker niet de laatste keer zijn dat u hen bij onze initiatieven tegen het lijf zult lopen.

Tijdens het afscheid werden beide oudgedienden verrast met een schaalmodel in brons van het beeld van Maria Ter Dommele. Een passend aandenken voor één van de projecten waar zij zich met hart en ziel voor hebben ingezet (de realisatie van het boek over Woensel en de restauratie van de Mariakapel).