expert
Onze eigen “wannabe” expert?

Op 10 september was het dan zo ver. De taxateurs namen plaats achter hun tafels en het publiek stond voor de “poort” te trappelen van ongeduld om de waardevolle/-loze schatten te laten taxeren. We hebben kunstschatten in plastic Lidl-tassen (of AH of Jumbo) voorbij zien komen. Maar ook hebben we diverse kitsch-attributen in bubble-plastic heel voorzichtig getranporteerd zien worden.

De term “vooral emotionele waarde” is onder het wegslikken van de brok in de keel opvallend veel geuit gedurende deze dag. Maar gezien de hoeveelheid gedumpte schilderijen en beeldjes in de kliko van meneer pastoor, was de deze waarde vaak slechts van zeer beperkte duur.

Toch waren er nog een paar gelukkigen die daadwerkelijk een kunstobject tot hun collectie mochten rekenen.

De experts waren tevreden, de organisatie had het goed voor elkaar en ook het weer deed optimaal haar best om de dag tot een succes te maken. Kortom een geslaagde middag, die we wellicht in 2017 weer zullen herhalen.

We danken Jan Beekhuizen, Martijn Akkerman, Willem de Winter en Anna Laméris voor hun aanwezigheid en deskundige inschattingen.

De foto’s treft u hiernaast aan onder het kopje “Onze herinneringen”.