D20160914_212401eze woensdag heeft de heer Bodar met ons een inspirerend debat gevoerd over de kerk, haar toekomst en welke rol wij als katholieken in de moderne maatschappij zouden kunnen vervullen.

Wij danken de heer Bodar voor zijn bezoek aan de Petruskerk en zijn bijdrage aan ons initiatief.

De foto’s treft u hiernaast aan onder het kopje “Onze herinneringen”.