Dit zal het thema zijn van de lezing die Antoine Bodar op woensdagavond 14 september 2016 zal verzorgen in onze Petruskerk.

Hieronder treft u een samenvatting van de lezing aan. Na afloop van deze lezing is er tijd om met Antoine Bodar over dit thema in debat te gaan.


Wat staat de Christen van de toekomst te doen?

Hij is maatschappelijk betrokken naar het voorbeeld van paus Franciscus die daaraan geestdriftig en vooraanstaand gestalte geeft door de prediking van de barmhartigheid en door de liefde tot de armheader-02en.

De Christen beseft de hem opgedragen taak vanuit Jesus’ uitspraak (Mt 22,14): ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.’

Dat wil enerzijds zeggen dat de velen niet verworpen zijn maar anders delen in het heil dan de weinigen die Christus’ Blijde Boodschap moeten verspreiden om alle volkeren Zijn leerlingen te maken (cf. Mt 28,19). Dat behelst hun opgave het zout der aarde te zijn (cf. Mt 5,13). Uitverkorenheid beduidt het inzicht dat velen — in feite allen — door God worden bemind en niet alleen weinigen. Het gaat dus om inclusiviteit en niet om exclusiviteit, alle mensen ingesloten en niemand buitengesloten.

De Christen van de toekomst behoeft verankering in een gemeenschap, een thuis van bemoediging over en weer, waar hij met anderen het geloof kan delen, de Bijbel overdenken en de sacramenten vieren.

De tijd is geschikt voor terugkeer naar het sacrale en voor verlangen naar het heilige, voor verinnerlijking van de Godsbeleving en voor vormgeving aan de liturgie waarin de aarde even de hemel raakt en de hemel even de aarde kust. Daarmee hangt samen het begrip dat God niet alleen in ons is en tussen ons onderling maar ook boven ons. Hoe de Heer te aanbidden en te danken door alleen naar elkaar te kijken en in ons zelf te blijven steken? Hoe Hem te belijden door alleen genoeg te hebben aan ons zelf en aan elkaar? Hoe Hem te smeken wanneer we nooit eens de blik omhoog wenden? Zijn we niet al te genoegzaam geworden met de god in ons zelf die we in beleving slechts zelf zijn? God vervangen door ons zelf.


Voor meer informatie over Antoine Bodar, verwijzen wij u graag naar zijn officiële website: http://www.antoinebodar.nl/