Lezing Antoine Bodar

      Geen reacties op Lezing Antoine Bodar

Wij verheugen ons u mede te kunnen delen dat op woensdag 14 september 2016 Prof. Dr. Antoine Bodar de Petruskerk zal aandoen voor een lezing met het thema “Hoe nu verder met de Kerk?”. Na deze lezing zal er tijd zijn om met de heer Bodar het debat aan te gaan. Voor meer informatie over Prof. Dr. Antoine Bodar verwijzen wij u… Read more »

Hartelijk dank!

      Reacties uitgeschakeld voor Hartelijk dank!

Niet alleen qua activiteiten maar ook qua invulling van ons initiatief was 2015 weer een mooi jaar voor de Vrienden van Sint Petrus. Met behulp van onze sponsoren, donateurs en onze leden (u dus!) hebben we in 2015 een mooie verbeterde Mariakapel weten te openen en is de rekening van de LED-verlichting fase 1 volledig afbetaald. Zonder openstaande posten gaan wij… Read more »

Het moet nog Pasen worden…

      Geen reacties op Het moet nog Pasen worden…

maar we spreken als Vrienden alweer over Kerst. “Regeren is vooruitzien” en zo ook voor ons. Vandaar dat we nu alweer voor 2016 het kerstconcert vorm aan het geven zijn. Dit jaar doet het ons bijzonder veel plezier om aan te kondigen dat wij twee muzikale genootschappen met echte Woenselse “roots” bereid hebben gevonden om het kerstconcert in de Petruskerk… Read more »

Ledenpas

      Geen reacties op Ledenpas

Ik hoor dat er een ledenpas is van de Vrienden, maar ik heb die nooit ontvangen. Dit is denk ik de meest gehoorde opmerking die we het afgelopen jaar hebben gehoord van onze leden.  De redenen die ten grondslag kunnen liggen aan deze opmerking zijn divers en niet in alle gevallen meer te achterhalen. Feit is dat hier nog een… Read more »

De raderen draaien

      Geen reacties op De raderen draaien

Hoewel we nog niets met de volle 100% zekerheid mogen toezeggen, kunnen wij u melden dat we alweer druk doende zijn het programma voor 2016 definitief te maken. Om u toch niet al te lang in spanning te houden, hieronder alvast een tipje van de sluier. Het kerstconcert heeft al een datum en we zijn volop in gesprek met koor en muzikanten. Maar… Read more »