Inzegening Mariakapel

30 mei 2015 ochtend – Inzegening gerestaureerde Mariakapel

Met het luiden van de klokken voor de hoogmis werd op 31 mei het startsein gegeven voor een belangrijke en spannende dag in het bestaan van de Vrienden van Sint Petrus. Dit was namelijk de dag waarop in de ochtend de vernieuwde Mariakapel werd ingezegend door de Hoogeerwaarde heer Prelaat Frederic Testaert o.praem., abt van Postel. De inwijding betekende tevens het einde van een tijdperk van vele decennia waarin de Petruskerk enkel tijdens diensten en open dagen toegankelijk was voor het publiek.
Vanaf 1 juni is de Mariakapel dagelijks open voor een vluchtige overpeinzing, een indringend gebed of om gewoon even een kaarsje op te steken. Dit alles onder het toeziend oog van Maria ter Dommele en de zachte klanken van stichtelijke muziek.

Bekijk de foto’s in onze albums.